Deutsch Polski English Russian

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.WELOVEBEDS.PL ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES  

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.welovebeds.pl jako jego integralna część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych Klientów, Użytkowników oraz odbiorców Newslettera.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest Małgorzata Pasierbska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WeLoveHomes.pl Małgorzata Pasierbska z siedzibą w Świdnicy (66-008), przy ul. Radomia 2A, posiadająca NIP: 9290017863, REGON: 977978930, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, telefon kontaktowy: + 48 696 921 642, adres e-mail: biuro@welovebeds.pl
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą poprzez wypełnienie dostępnych w Sklepie formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.
 4. Podanie prawdziwych danych osobowych wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu.
 5. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników, tj. aktualny i czynny adres email, imiona i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, numer telefonu, faksu oraz numer telefonu komórkowego; w przypadku Klientów korzystających z opcji otrzymania faktury VAT numer NIP Klienta.
 6. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego adresu email.
 7. 7Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu obsługi i realizacji zamówienia.
 8. Dane osobowe Użytkowników, którzy zamówili newsletter są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Dane Klientów, którzy złożyli zamówienie oraz użytkowników, którzy zarejestrowali konto w sklepie lub zamówili newsletter, są przetwarzane za ich zgodą.
 10. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 11. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 12. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 13.  Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: biuro@welovebeds.pl
 14. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 15. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 16. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 17. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.
 18. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.
 19. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 20. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 21. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.welovebeds.pl w celu informacyjnym.

 

Декоративная подушка Autumn 40x60 см
Декоративная подушка Autumn 40x60 см

30,75 €

шт.
Декоративная подушка Autumn 50x50 см
Декоративная подушка Autumn 50x50 см

30,75 €

шт.
Декоративная подушка Ore 40x60 см
Декоративная подушка Ore 40x60 см

30,75 €

шт.
Декоративная подушка Ore 50x50 см
Декоративная подушка Ore 50x50 см

30,75 €

шт.
Декоративная подушка Eggplant 50x50 см
Декоративная подушка Eggplant 50x50 см

30,75 €

шт.
Декоративная подушка Mountain Ash 50x50 см
Декоративная подушка Mountain Ash 50x50 см

30,75 €

шт.
Декоративная подушка Eggplant 40x60 см
Декоративная подушка Eggplant 40x60 см

30,75 €

шт.
Декоративная подушка Mountain Ash 40x60 см
Декоративная подушка Mountain Ash 40x60 см

30,75 €

шт.
наверх
Shop is in view mode
Просмотр полной версии сайта
Sklep internetowy Shoper.pl